รูปปั้นโมอาย ปริศนาแห่งเกาะอีสเตอร์

รูปปั้นโมอาย เป็นสิ่งปริศนาที่หลายๆ คนมักจะรู้จักกัน เป็นอีกหนึ่งแหล่งมรดกโลกที่สำคัญ ที่ยังคงทิ้งปริศนาทำให้ชาวโลกต่างคาใจและไม่สามารถคลี่คลายได้ กับรูปปั้นปริศนาสุดลึกลับบนเกาะที่อยู่โดดเดี่ยวกลางมหาสมุทรแปซิฟิก ที่ถูกขนานนามว่า รูปปั้นโมอาย แห่งเกาะอีสเตอร์

โมอาย (Moai) เป็นรูปปั้นหินขนาดยักษ์ที่ถูกแกะสลักเป็นรูปใบหน้าของคน โดยตั้งอยู่บน เกาะอีสเตอร์ (Easter Island) ภายในอุทยานแห่งชาติราปานูอี ที่ประเทศชิลี โดยมีการสำรวจพบรูปปั้นโมอายมากถึง 600 ตัว กระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งเกาะ โดยมีขนาดทั่วไปอยู่ที่ความสูง 3.5 เมตร น้ำหนัก 20 ตัน ส่วนขนาดที่ใหญ่ที่สุดนั้นอยู่ที่ความสูงประมาณ 10 เมตร หนักถึง 82 ตัน โดยโมอายทั้งหมดนั้นถูกแกะสลักมาจากหินก้อนเดียวกัน เป็นหินภูเขาไฟจาก เหมืองหิน Rano Raraku และนอกจากนี้ยังพบโมอายกว่า 400 ตัว ที่ยังอยู่ในกระบวนการแกะสลักที่เหมืองแห่งนี้ ทำให้นักโบราณคดีต่างสันนิษฐานกันว่า รูปปั้นโมอายเป็นผลงานของ ชาวโพลีนีเซียน (Polynesian) ที่เข้ามาปกครองเกาะอีสเตอร์ในช่วงปี ค.ศ. 1250 โดยชาวโพลีนีเซียนแกะสลักหินโมอายเหล่านี้เพื่อเป็นตัวแทนของบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ หรือเป็นตัวแทนของบุคคลสำคัญต่างๆ ในยุคนั้น และจากการสำรวจยังพบอีกว่ามีการแกะสลักรูปสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ไม่สามารถแปลความหมายได้ vegus168

การสร้างโมอายนั้นถือเป็นปริศนาอย่างมาก เพราะหินโมอายที่มีความสูงกว่า 3 เมตร และหนักมากกว่า 10 ตัน ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับคนในยุคสมัยก่อนที่ไม่มีเครื่องทุ่นแรงใดๆ vegus168 นอกจากนี้ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการใดในการเคลื่อนย้ายรูปปั้นโมอายขนาดยักษ์ที่สร้างเสร็จแล้วไปยัสถานที่ต่างๆ รอบเกาะอีสเตอร์ อีกทั้งยังมีข้อสงสัยในเรื่องของวัตถุประสงค์หลักในการสร้างรูปปั้นโมอายเหล่านี้อีกด้วย จนความลึกลับของรูปปั้นโมอายนี้สร้างความสนใจให้กับกลุ่มนักโบราณคดี โดย Jo Anne Van Tilburg นักโบราณคดีพร้อมคณะจาก vegus168 UCLA Cotsen Institute of Archaeology ได้ข้อสรุปว่าอาจเป็นฝีมือของช่างแกะสลักเพื่อทำสัญลักษณ์เอาไว้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *