ดาร์คเว็บ (Dark Web) คืออะไร

บนโลกอินเทอร์เน็ตของโลกเรานี้มีข้อมูลเป็นจำนวนมหาศาล ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นมาจากที่มาที่หลากหลาย ทั้งจากบอท หรือ เอไอ และข้อมูลจากมนุษย์ที่เป็นผู้สร้างและทำการเผยแพร่บนโลกอินเทอร์เน็จนั่นเอง โดยข้อมูลที่กล่าวมานี้ก็มีทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์และข้อมูลที่เป็นอันตรายต่างๆ มากมาย

ข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันนั้นโดยส่วนมากก็จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน ทั้งข้อมูลข่าวสาร หรือการส่งต่อเรื่องราวต่างๆ ของเพื่อนมนุษย์โลกด้วยกัน ทำให้การติดต่อสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลของมนุษย์นั้นเป็นไปอย่างไร้พรหมแดน แต่ก็มีบางข้อมูลที่ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และยังเป็นข้อมูลที่ผิดกฎหมาย ทั้งข้อมูลความรุนแรงต่างๆ หรือแม้แต่สิ่งเสพติด เป็นต้น

ดาร์คเว็บ (Dark Web) เป็นอีกหนึ่งสถานที่บนโลกอินเทอร์เน็ต ที่รวบรวมสิ่งผิดกฎหมาย ความรุนแรง เพศ และเรื่องอันตราย ซึ่งทุกเรื่องเป็นเรื่องที่ผิดจารีตและมนุษยธรรมโดยสิ้นเชิง ดาร์คเว็บ เปรียบเสมือนโลกออนไลน์ใต้ดินที่รวบรวมเหล่ามนุษย์ที่มีรสนิยมผิดปกติไปจากคนทั่วไป ทำให้มีเรื่องราวน่าสยดสยองเกิดขึ้นในดาร์คเว็บตลอดเวลา

ดาร์คเว็บ ไม่ใช่เว็บไซต์ที่มีการเข้าถึงจากบุคคลทั่วไปได้ง่ายๆ โดยจะเป็นเว็บที่มีการอำพรางการเข้าถึง ปกปิดข้อมูลของผู้ใช้งานทุกคนโดยสิ้นเชิง เพื่อป้องกันการแจ้งเหตุผิดกฎหมายจากพฤติกรรมของคนในดาร์คเว็บนั่นเอง ซึ่งข้อมูลแทบจะทุกอย่างที่อยู่ภายในดาร์คเว็บจะเป็นข้อมูลที่ผิดกฎหมายทั้งสิ้น

สำหรับการเข้าถึงดาร์คเว็บนั้นจะต้องทำโดยการผ่านช่องทางพิเศษ ซึ่งสามารถทำได้หลายช่องทาง ทั้ง เครือข่าย Tor หรือ I2P โดยจะเป็นการเข้าถึงแบบไม่ระบุตัวตน ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบเส้นทางของ IP Address ได้ ซึ่งข้อมูลภายในดาร์คเว็บส่วนมากจะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายทั้งสิ้น การซื้อขายยาเสพติด ขายอาวุธ ค้ามนุษย์ ความรุนแรง ความรุนแรงทางเพศ การซื้อขายมัลแวร์ หรือซื้อขายข้อมูลที่ถูกโจรกรรมออกมา โดยการแลกเปลี่ยนซื้อขายของผู้คนในดาร์คเว็บจะใช้สกุลเงิน Cryptocurrency ในการแลกเปลี่ยน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *